Serdecznie witamy na naszej stronie parafialnej

UWAGA!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nakazuje: „Ograniczenie liczby osób do 5, m.in. na mszach świętych, pogrzebach czy ślubach. Do limitu nie wlicza się kapłanów czy np. osób z zakładów pogrzebowych.”

Ponieważ nie ma możliwości innego rozwiązania sytuacji na Msze św. zapraszamy tylko tych, którzy zamówili na dana godzinę intencję.

Przypominamy także o możliwości uczestnictwa we Mszy św. za pośrednictwem radia, telewizji i internetu.

Zostańcie w domu!

Łódź, dnia 24 marca 2020 roku
Abp–1.1-272/2020

ARCYBISKUP
METROPOLITA ŁÓDZKI

Dyspensa

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 12 kwietnia br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Na ten sam okres czasu zawieszam odprawianie w kościołach archidiecezji łódzkiej nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Zali. Zachęcam wiernych, by te formy modlitwy podjęli indywidualnie w swoich domach lub prywatnie w kościołach.

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Ks. Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii