Niedziela Zmartwychwstania

Każdego roku uroczystą procesją ogłaszaliśmy światu prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. Nie będzie jednak takiej możliwości. Procesja rezurekcyjna nie odbędzie się.

O godz. 6.00 w kościele parafialnym wystawimy Najświętszy Sakrament i wszyscy kapłani wyjdziemy na schody kościoła, aby pobłogosławić całą naszą parafię i wszystkich Was. Po tym będzie sprawowana Msza Święta. Następne Msze Święte tego dnia o 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00.

Na czas tych pięknych dni pragniemy życzyć Wam

doświadczenia Miłości Bożej płynącej

ze Zwycięskiego Krzyża Jezusa Chrystusa

i od Jego Bolesnej Matki,

siły do przetrwania tego trudnego czasu

i nadziei, która prowadzi do Zwycięstwa.

Jednoczymy się z Wami w modlitwie.

Tęsknimy za Wami!

Wasi kapłani.

PROSIMY WAS! ZOSTAŃCIE W DOMACH!

ZACHĘCAMY ABYŚCIE OGRANICZYLI WASZE RODZINNE SPOTKANIA!

DBAJCIE O SIEBIE I SWOICH BLISKICH!

NIE ZAPOMINAJCIE O SAMOTNYCH!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna to święta noc. W tej najważniejszej Liturgii w ciągu całego roku zapalamy paschał – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Rozważamy w Słowie Bożym Miłość Boga do człowieka od stworzenia świata, przez wybranie narodu, zapowiedź Zbawiciela, odnowienie naszego serca, aż po prawdę o Zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Istotnym elementem jest Odnowienie przyrzeczeń Chrzcielnych. Zachęcamy, aby w domach, podczas transmisji lub duchowej łączności również przy zapalonej świecy odnowić swoje przyrzeczenia Chrzcielne.

Liturgia Wigilii Paschalnej w naszym kościele o godz.18.00.

Liturgia pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej transmitowana przez TVP3, Toya, radio i internet będzie się odbywać:

– Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Błogosławieństwo pokarmów.

W Wielką Sobotę Każdego roku tłumnie przychodziliśmy do kościoła, aby poświęcić pokarmy na stół wielkanocny. W tym roku jest to jednak nie możliwe. W KOŚCIOŁACH NIE ŚWIĘCIMY POKARMÓW. Mimo wszystko nie rezygnujmy z przygotowania świątecznych, tradycyjnych pokarmów. Możecie dokonać błogosławieństwa pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym.

Błogosławieństwa można dokonać według tekstu:

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie. Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą!!!

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień Męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Zachęcamy, aby w tym dniu w centralnym miejscu ustawić Krzyż lub wizerunek Ukrzyżowanego Chrystusa. Centralnym punktem Liturgii tego dnia jest adoracja Krzyża, za którą możemy uzyskać odpust zupełny. Zachęcamy do odprawienia Drogi Krzyżowej i adoracji Krzyża.

W tym dniu w naszych modlitwach polecajmy wszystkich dotkniętych epidemią.

W naszym kościele Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00

Liturgia pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej transmitowana przez TVP3, Toya, radio i internet będzie się odbywać:

– Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.30

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to dzień, w którym wspominamy Ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. W sposób szczególny dziękujmy Chrystusowi za ten wielki dar, jakim jest Chleb Życia – Jego Przenajświętsze Ciało i Krew. Zapragnijmy, by On Jezus Chrystus duchowo w swoim Ciele przyszedł do każdego z nas, szczególnie do wszystkich chorych, przebywających w kwarantannie, wszystkich pracowników Służby Zdrowia. Prosimy o modlitwę za wszystkich kapłanów. Módlmy się, abyśmy jak najszybciej mogli w sposób pełny uczestniczyć we Mszy Świętej.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele o godz. 18.00 zachęcamy do duchowej łączności.

Liturgia pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej transmitowana przez TVP3, Toya, radio i internet będzie się odbywać:
– Msza świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 19.00

Proponujemy tekst modlitwy Ojca Świętego Franciszka w czasie Komunii Świętej duchowej:

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu,

i ofiarowuję Ci moje skruszone serce,

uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.

Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii.

Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku,

jaki oferuje Ci mój umysł.

Czekając na radość z sakramentalnej komunii,

pragnę przyjąć Cię w duchu.

Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony,

przychodzę do Ciebie!

Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci.

Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Niedziela Palmowa

W naszej parafii Msze Święte tak jak w każdą niedziele. W czasie każdej Mszy Świętej odczytamy opis Męki Pańskiej. Wyjątkowo w tym dniu nie będzie poświęcenia palemek. Proponujemy żeby w gronie rodziny przygotować palmę i umieszczając ją w centralnym miejscu uczestniczyć w transmisjach.

Liturgia pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej transmitowana przez TVP3, Toya, radio i internet będzie:
– Msza święta Niedzieli Palmowej o godz. 9.00

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Święte Triduum Paschalne

Rozpoczynamy przeżywanie szczególnego czasu jakim jest Wielki Tydzień i Triduum Paschalne.

W tym roku jest to czas szczególny. W czasie epidemii nie możemy uczestniczyć bezpośrednio w Liturgii Wielkiego Tygodnia we wspólnocie Kościoła, a jedynie łącząc się duchowo lub przez transmisje telewizyjne radiowe bądź online przez internet. Pragniemy pomóc Wam jak najlepiej i najpiękniej ten czas przeżyć.

Każdego Roku w czasie poprzedzającym Wielkanoc licznie przystępowaliśmy do Sakramentu Spowiedzi.

W obecnej sytuacji nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie.

Możemy zadośćuczynić temu przez wzbudzenie sobie żalu doskonałego połączonego ze szczerą wolą wyspowiadania się, gdy to już będzie możliwe. Żal doskonały polega na przypomnieniu sobie grzechów, które popełniło się od ostatniej Spowiedzi, przed Bogiem je wyznać, z całego serca żałować i prosić Boga o przebaczenie. Ważna jest również szczera wola wyspowiadania się, kiedy tylko już będzie to możliwe.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Dyspensa

Łódź, dnia 24 marca 2020 roku
Abp–1.1-272/2020

ARCYBISKUP
METROPOLITA ŁÓDZKI

Dyspensa

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia, udzielam (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 12 kwietnia br. włącznie wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Na ten sam okres czasu zawieszam odprawianie w kościołach archidiecezji łódzkiej nabożeństw pasyjnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Zali. Zachęcam wiernych, by te formy modlitwy podjęli indywidualnie w swoich domach lub prywatnie w kościołach.

+ Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Ks. Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wielka Sobota i Wigilia Paschalna

17841937_1645349828812461_1580614561_nW dniu tradycyjnego wyciszenia nie sprawuje się Mszy Świętych. Główny ołtarz pozostaje obnażony. Przez cały dzień trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Wierni przychodzą do świątyń, w których kapłani błogosławią pokarmy przeznaczone na świąteczny stół.

To najważniejs17965845_1645913748756069_1966166285_nza część Triduum Paschalnego. Jej obchody rozpoczynają się w nocy poprzedzającej Niedzielę Zmartwychwstania, gdyż po zachodzie słońca, zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna się nowy dzień. Pascha nie jest częścią Wielkiej Soboty. Nabożeństwo jest częścią święta Zmartwychwstania.

Serdecznie zapraszamy na Wigilię Paschalną o godz. 19.00.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wielki Piątek

793768_129732200528333_2121611842_o

W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, Kościół gromadzi się jednak w godzinach popołudniowych na sprawowanie pamiątki męki i śmierci Chrystusa. Liturgia składa się z czterech części: liturgii słowa, adoracji krzyża, Komunii świętej i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz